Den katolske kirke          Caritas           Pastoral centret           DUK           Katolsk orientering

Kasserer:
Katharine E. Madsen: ktm.sakraments@gmail.com