Den katolske kirke          Caritas           Pastoral centret           DUK           Katolsk orientering

Sognesekretær:
Theeba Larsen: sakramentskirken@katolsk.dk