Den katolske kirke          Caritas           Pastoral centret           DUK           Katolsk orientering           MR-Intra

Om kirkeværtsrollen

Kirkeværten er den lægperson, der på en given søndag bringer alt det praktiske omkring messefejringen i orden.

Opgaver

  • Forberedelse af messen (checkliste kommer snart)
  • Orientering af præsten